Kepillä muurahaispesää Uskalla sohia!

Maahanmuuttopolitiikan korjaamisen kompromissiesitys

Pekka Haaviston puheesta Vihreiden puoluekokouksessa on vähemmän yllättäen noussut keskustelua. Vastoin kaikkea tervettä järkeä työnnän sen rohkaisemana lusikkani vielä (tai jälleen) kerran soppaan nimeltä maahanmuuttopolitiikka. Ajoipa Haaviston puheita pyrkimys asemoida itseään presidenttipelissä lähemmäs poliittista keskustaa tai rehellinen aikomus asemoida Vihreitä maahanmuuttokeskustelussa uudelleen, alkaa vaikuttaa siltä että maahanmuuttokeskustelun poterot ovat madaltumassa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän enemmistö ilmaisi viime viikolla selkeästi mielipiteensä siitä, ettei se halua olla mukana liikkeessä jolle maahanmuuton vastustaminen on kynnyskysymys. Hallitustyön makuun päässeet eivät halua ajaa itseään nurkkaan maahanmuuttopolitiikan takia. Ehdoton halu estää humanitäärinen maahanmuutto näyttäisi ainakin tällä hetkellä estävän hallitusyhteistyön, kompromissivalmiutta on oltava. Samalla Haaviston maltillisempi ulostulo tarkoittaa sitä, että ehdottoman liberaalin maahanmuuttolinjan kannattajiksi ovat jäämässä vain pienpuolueet Vasemmistoliitto ja RKP.

Voitaisiinko sitten löytää kompromissiesitys niiden välille, jotka kannattavat humanitäärisen maahanmuuton rajoittamista olematta rasisteja, ja niiden välille jotka haluavat helpottaa maahanmuuton ehtoja nykyisestä, mutta hyväksyvät kuitenkin sen että valtiolla on oikeus rajoittaa sitä, ketkä sen alueella oleskelevat ja ketkä ovat oikeutettuja sosiaaliturvaan? Yritetään nyt ainakin.

Kipukohtia

Maahanmuutossa ei-rasismipohjaisiksi ongelmiksi esitetään yleensä rasitteet suomalaiselle sosiaaliturvalle sekä yleiseen turvallisuuteen liittyvät haitat. Joidenkin maahanmuuttajaryhmien todennäköisyys jäädä työttömiksi tai syyllistyä rikoksiin on huomattavasti korkeampi kuin kantaväestön. Vastaavasti taas on maahanmuuttajaryhmiä, joiden työllisyysaste on kantaväestöä korkeampi ja joissa rikollisuutta ei esiinny käytännössä lainkaan tai huomattavasti kantaväestöä vähemmän.

Ennakolta on tietysti mahdotonta tietää, ketkä jostakin ihmisjoukosta syyllistyvät rikoksiin. Olisi järjetöntä estää sadan ihmisen maahantulo, jos heistä vaikkapa 80 osoittautuu yhteiskunnan tuottaviksi jäseniksi, 15 jää työttömiksi, neljä syyllistyy rikokseen ja yksi on soluttautumista yrittävä terroristi. Maahanmuuttopolitiikassa tulisikin pyrkiä vähentämään tarvetta asioiden ennakolta tarkastamiseen, oleellisena poikkeuksena konfliktialueelta saapuvien yhteyksien selvittäminen sodan osapuoliin ja rikollisiin järjestöihin. Mielestäni ehdottoman periaatteen tulisi olla, että ääri- tai rikollisryhmiin kuuluneita tai sotarikoksiin syylllistyneitä henkilöitä ei päästetä Suomeen.

Toinen kritiikki koskee erityisesti ihmiskauppaa ja pyrkimystä korvata suomalaista työtä ulkomaisella halpatyövoimalla, joka ei joko tiedä oikeuksiaan tai joka ei oleskellessaan Suomessa ainoastaan väliaikaisesti pidä matalaa palkkatasoa ongelmana, koska heidän kotimaissaan nämä palkat ovat isoja rahoja. Kolmas kritiikki on se, että tulijoiden kulttuuri on yhteensopimaton suomalaisen elämäntavan kanssa ja aiheuttaa väistämättä yhteentörmäyksiä.

Ratkaisu 1: Työperäisen maahanmuuton helpottaminen

Sosiaaliturvaan ja rikollisuuteen liittyvä ongelma olisi helpohkosti ratkaistavissa sillä, että nykyisen turvapaikka- ja oleskelulupamenettelyn sijaan Suomeen tultaisiin työperusteisina siirtolaisina. Henkilö, joka ei kykene työllistymään tai syyllistyy rikoksiin on paljon helpompi poistaa maasta kuin henkilö, jolla on turvapaikka tai toissijaiseen suojeluntarpeeseen perustuva oleskelulupa. Tällöin tulijoihin voitaisiin soveltaa löyhempää seulaa, koska Suomen sosiaaliturvavelvoitteet tai yleiselle turvallisuudelle aiheutuva rasite ei voisi kasvaa kohtuuttomaksi. Se myös asettaisi selkeän paineen ja velvoitteen oleskeluluvan saaneille kotoutua ja elää suomalaisen yhteiskunnan normien mukaista elämää.

Työperäisen luvan voisi saada esimerkiksi 12 kuukaudeksi kuka tahansa Suomeen saapuva. Porkkanana tämän kanavan käytölle turvapaikkamenetelmän sijasta toimisi prosessin nopeus. Lisäksi voitaisiin maksaa esimerkiksi nykyisen vastaanottorahan suuruista korvausta, joka joudutaan joka tapauksessa maksamaan kaikille turvapaikkapäätöstä odottaville. Tämän päälle työperäiselle voitaisiin myöntää kotoutumisseteleitä, joita hän voisi harkintansa mukaan käyttää esimerkiksi kielikoulutukseen, ammattitaidon hankkimiseen tai suoraan palkkatukena. Nyt turvapaikanhakijoita auttavat henkilöt ja kansalaisjärjestöt voisivat olla apuna tulijoiden neuvomisessa ja vastaanottamisessa.

Henkilö, joka ei 12 kuukauden kuluessa löytäisi itselleen työtä tai työhön johtavaa koulutuspolkua poistettaisiin maasta. Seurauksena tulisi luonnollisesti sama viiden vuoden maahantulokielto, joka nyt annetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille. Maahanmuuttokanava siis aukeaisi nykyistä useammalle, mutta vaatimustaso saapujan omasta aktiivisuudesta ennen pysyvää oleskelulupaa kasvaisi merkittävästi. Samalla katoaisi esitetty riski siitä, että osan tulijoista motivaatio muutolleen on suomalainen sosiaaliturva.

Ratkaisu 2: Viranomaisresurssien parantaminen

Työperäisen maahanmuuton merkittävä helpottaminen luonnollisesti romuttaisi ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan. Siksi epäterveisiin ilmiöihin tulisi puuttua vastaavasti muilla menetelmillä: harmaan talouden ja kiskonnan tapaisen työsyrjinnän vastaisia tutkinnallisia resursseja tulisi merkittävästi lisätä. Lisäksi alipalkkaus tulisi kriminalisoida, jolloin siihen syyllistymisestä voisi olla muitakin seuraamuksia kuin maksamattomien palkkojen hyvittäminen. Lainsäädäntöön olisi lisättävä ryhmäkanneoikeus työehtosopimusten rikkomisesta.

Kulttuurierojen aiheuttamien ongelmien ehkäisy on ennen kaikkea kotouttamispolitiikan kysymys. Suomeen muuttavat on saatava osallistumaan muun yhteiskunnan toimintoihin ja vuorovaikutukseen kantaväestön kanssa. Samalla pelisäännöt on tehtävä selviksi ja vahingollisista käytännöistä luopumiseen on aktiivisesti ohjattava. Erityishuomiota on kiinnitettävä uskonnollisten yhteisöiden valvontaan ja siihen, millaista oppia niissä levitetään. Poliisille olisi annettava riittävät valtuudet ja resurssit valvoa Suomessa toimivien uskonnollisten yhdyskuntien toiminnan lainmukaisuutta ja rahoituskanavia. Esim. ulkomaista rahoitusta voitaisiin rajoittaa tai tarvittaessa kieltää se kokonaan.

Positiivinen viranomaiskontakti ja luottamukselliset suhteet siirtolaisyhteisöihin edistävät myös sitä, että viranomaisten mahdollisuudet saada tietoja ongelmista ja ratkaista niitä paranevat huomattavasti.

Toivottavasti ajatukseni herättävät vilkasta keskustelua.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

"Olisi järjetöntä estää sadan ihmisen maahantulo, jos heistä vaikkapa 80 osoittautuu yhteiskunnan tuottaviksi jäseniksi, 15 jää työttömiksi, neljä syyllistyy rikokseen ja yksi on soluttautumista yrittävä terroristi."

Kuinka niin? Ei olisi. Kaikkien taustat voidaan tutkia ja päästää maahan vain ne, joista tiedetään, että heidät on turvallista päästää.

Näin lukee laissakin:

"
Ulkomaalaislaki
11 § (30.12.2013/1214)
Maahantulon edellytykset

5) hänen ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä
"

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/2004030...

Sinä teet ilmeisesti maahanmuuttopolitiikkaa rajat auki -periaatteella, jossa kaikkien halukkaiden on päästävä Suomeen ja vain hyvillä perusteilla tulo voidaan estää. Minä lähden siitä, minkä lakikin sanoo, että vain ne päästetään, jotka katsotaan turvallisiksi päästää maahan, eli heidät pitää jotenkin perustellusti todeta turvallisiksi maahantulijoiksi.

Käyttäjän EetuKinnunen1 kuva
Eetu Kinnunen

Ymmärsit selkeästi väärin. Vastustin tuolla argumentilla maahantulon kokonaan estäviä rajoituksia esim. koskien jotain kansanryhmää. Rikolliset taustat voidaan selvittää, mutta ennaltahan ei voida tietää kuka joskus myöhemmin syyllistyy rikokseen ja kuka ei.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Jo nyt on rajoituksia kansanryhmille, esim. viisumikäytäntöjen suhteen. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Kansanryhmille voidaan hyvin asettaa rajoituksia.

Käyttäjän LassiJskelinen kuva
Lassi Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #3

Ei turvapaikanhakijoita voida "lajitella" kansalaisuuden mukaan vaan prosessin on pakko perustua siihen, onko perusteet turvapaikalle olemassa vai ei. Tähän on ihan selkeät periaatteet sovittu kansainvälisissä sopimuksissa.

Käyttäjän EetuKinnunen1 kuva
Eetu Kinnunen Vastaus kommenttiin #6

Jep, viisumi on eri asia kuin turvapaikkakäsittely.

Käyttäjän EetuKinnunen1 kuva
Eetu Kinnunen Vastaus kommenttiin #6

Jep, viisumi on eri asia kuin turvapaikkakäsittely.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #9

Niin, kysymys onkin siitä, että viisumiongelma katoaa sillä, että kadottaa paperinsa ja ilmoittaa hakevansa turvapaikkaa.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #6

Voidaan käännyttää vaikka kaikki.

Luuletko, että kaikki "turvapaikanhakijat" pitäisi päästää maahan, jos niitä tulisi rajan taakse miljoona?

Kumman muuten ottaisit mieluummin, Australian mallin, missä ei huku ketään, vai tämän EU:n mallin, missä hukkuu tuhansia vuodessa?

Käyttäjän EetuKinnunen1 kuva
Eetu Kinnunen Vastaus kommenttiin #15

Australian malli on huomattavan kallis ja erottavat vesistöt paljon laajempia. Maahantuloa Eurooppaan on hyvin vaikea fyysisesti estää.

Jos rajan taakse tulisi miljoona turvapaikanhakijaa, heidän maahantuloaan olisi mahdotonta estää. Ainoa edes teoreettinen mahdollisuus olisi mobilisoida puolustusvoimat ja käyttää raakaa voimaa, mutta on aika iso kysymysmerkki riittäisikö sekään. Lisäksi haluaisin uskoa, että suurella osalla reserviläisistä olisi moraalisia ongelmia ampua aseettomia ihmisiä joukoittain.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #19

"Maahantuloa Eurooppaan on hyvin vaikea fyysisesti estää."

Niinkö? Tietääkseni rajavartiot toimivat vesistöillä siinä missä maallakin.

Kumman mallin ottaisit?

"Jos rajan taakse tulisi miljoona turvapaikanhakijaa, heidän maahantuloaan olisi mahdotonta estää."

Kyse oli nyt kai vähän muusta, Lassi Jääskeläinen puhui "kansainvälisistä sopimuksista". Oletteko sitä mieltä, että kaikki pitäisi päästää maahan?

Käyttäjän LassiJskelinen kuva
Lassi Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #20

Ei pidä päästää kaikkia maahan. Kansainvälisiä sopimuksia pitää noudattaa, eli turvapaikkaa hakevan tarve turvapaikalle pitää selvittää, sitten sen mukaan toimitaan. Jos selkeää perustetta turvapaikan myöntämiselle ei ole, voidaan käyttää nopeutettuja menettelyjä. Turvapaikka myönnetään vain niille, joita ei voida palauttaa kotimaahan. Käytännössä tilanne pitää olla se, että turvapaikanhakijan henkeen tai terveyteen kohdistuu uskottava luonteeltaan henkilökohtainen uhka.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #21

Ei tarvitse selvittää. Jos tulee turvallisesta kolmannesta maasta, voidaan käännyttää sinne suoraan:

"Turvalliseen kolmanteen maahan palautettavalle ulkomaalaiselle annetaan kyseisen maan kielellä asiakirja, josta ilmenee, että hänen hakemustaan ei ole tutkittu aineellisesti Suomessa."

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/2004030...

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Samaa mieltä Ilkan kanssa. Tiukemmin seurantaan ketä tänne tulee ja mistä.. ja jos ei saa turvapaikkaa niin ei ole yhtään väärin heitä pitää avovankilan tyylisessä paikassa kunnes hän pääsee pois rajojen sisältä!

Ja valehteleminen viranomaisille vaikka iästään jne. Olisi automaattisesti karkoitus! Tätä voitaisiin käyttää myös turistejen ja muidenkin ulkomaalaisten kohdalla.

Käyttäjän LassiJskelinen kuva
Lassi Jääskeläinen

Jos nyt unohdetaan hetkeksi inhimillinen näkökulma, niin silti, ensinnäkin viranomaiset jo nyt seuraavat tulijavirtaa. Eivät toki tarpeeksi hyvin, mutta kyse on nimenomaan resursseista.

Sitten mitä tulee tuohon säilöönottoon, niin kaikkien säilöönottaminen rikkonee ihmisoikeussopimuksia, ja on muutenkin todella kallis ja viranomaisia työllistävä ratkaisu.

En näe syytä sille, miksi iästä valehdellut tulisi karkottaa. Salakuljettajat sanovat täysi-ikäisyyden rajalla oleville, että valehdelkaa iästä, ja tottakai he valehtelevat. Kyseessä on verrattaen pieni ongelma ja ikätestit ovat mahdollisia. Muutenkin, turvapaikan evääminen tuolla perusteella lienee räikeästi kansainvälisten sopimusten vastaista. Rikostuomion Suomessa saaneellekin pitää myöntää väliaikainen oleskelulupa jos kotimaahan ei voida palauttaa.

Käyttäjän EetuKinnunen1 kuva
Eetu Kinnunen Vastaus kommenttiin #5

Juuri näin. Internointileirit ym. ovat typerä ratkaisu joka syö työvoimaa ja estää esim. opiskelun. Säilöönotto tulisi tolkuttoman kalliiksi.

Myös sitä pitää ymmärtää että ihmisten on ollut pakko valehdella ja käyttää kyseenalaisia keinoja päästäkseen Suomeen. Oleellista on se, kykeneekö täällä ymmärtämään että rehellisyys on se pelisääntö jolla Suomessa pääsee pitkälle.

Käyttäjän LassiJskelinen kuva
Lassi Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #10

Joo, onneksi itse varsinaisissa haastatteluissa viranomaiset ovat todella tarkkoja ja harjaantuneita tunnistamaan valehtelijat. Eli jos jatkaa valehtelua niin ei pääse pitkälle, ja turvapaikkaa ei saa, ainoana poikkeuksena ehkä jos tulee suoraan Syyriasta.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #10

Eikö internointileirejä vastaan ole mielestäsi muita argumentteja kuin se, että ne "syövät työvoimaa" ja että "säilöönotto tulisi kohtuuttoman kalliiksi?"

Käyttäjän EetuKinnunen1 kuva
Eetu Kinnunen Vastaus kommenttiin #13

On niitä muitakin. Kannattaa yleensä valita ne argumentit jota uppoavat parhaiten keskustelukumppaniin.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen Vastaus kommenttiin #5

Sopimukset voi heittää tässä vaiheessa jo roskiin.. ja pitää niitä vain suuntaan näyttävän.. Sen verran moni maa tekee jo mitä huvittaa. Eu:niin sopimuksia rikotaan ynm.. ja aika jolloin nuo sopimukset tehtiin oli sellaista aikaa ettei tälläisestä massamuutosta voinut edes kuvitella...
Suoraan ulos vvalehtelusta sen verran että se antaisi selvän viestin pakolaisille ja kumppaneille ettei täällä siedetä valehtelua, ei edes ikää.. tai muuta pientä..

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #5

Sitten mitä tulee tuohon säilöönottoon, niin kaikkien säilöönottaminen rikkonee ihmisoikeussopimuksia, ...

Ja kuitenkin Australia tekee sitä.

Käyttäjän LassiJskelinen kuva
Lassi Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #16

Niin tekee, mutta se ei tarkoita että meidän pitäisi ottaa mallia siitä. Voisimmehan me ottaa mallia eri asioissa ISISiltä, hekään eivät ainakaan vaikuta noudattavan ihmisoikeussopimuksia.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #22

Mielestäni ei Australiaa ja ISISiä voi panna samalle viivalle.
Voin olla väärässäkin.

Käyttäjän LassiJskelinen kuva
Lassi Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #24

Ei toki voi, olet siinä ihan oikeassa. Mutta yleisesti ottaen meidän ei kannata ottaa mallia toisista maista siinä miten ne loukkaavat ihmisoikeuksia. Etenkin kun mitään todellista tarvetta Australian käyttämille menetelmille ei ole Suomessa. Poikkeustilassa, esim. jos tänne yhtäkkiä pyrkisi yli 100 000 turvapaikanhakijaa, tarvitsisi harkita ikäviä ratkaisuja, mutta nykyisillä tulijamäärillä mitään tarvetta sellaisille ei ole.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #26

Poikkeustilassa, esim. jos tänne yhtäkkiä pyrkisi yli 100 000 turvapaikanhakijaa, tarvitsisi harkita ikäviä ratkaisuja,...

Mielenkiintoista; 100.000 turvapaikanhakijaa on poikkeustila, mutta 32.500 puolessa vuodessa ei ole?

Käyttäjän LassiJskelinen kuva
Lassi Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #28

Toki se oli poikkeustila omalla tavallaan, mutta se oli mahdollista hoitaa pehmeillä keinoilla. Mutta sanotaan, että jos tänne tulisi kolminkertainen määrä samassa ajassa, niin samat keinot tuskin tepsisivät. Mutta aina pitää yrittää käyttää pehmeitä keinoja ja noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, mutta siinä tilanteessa kun kaikki muut vaihtoehdot on käytetty loppuun eikä ole muuta vaihtoehtoa niin voidaan harkita kansainvälisten sopimusten rikkomista väliaikaisesti. Mutta tilanteen pitää olla aidosti se, että muuta vaihtoehtoa ei yksinkertaisesti ole.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #30

Nuo kansainväliset sopimukset on aikoinaan laadittu todellisten sotaa pakenevien, ei elintasopakolaisten, auttamiseksi,

Käyttäjän LassiJskelinen kuva
Lassi Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #32

Ihan yhtä todellisia ja brutaaleja ne Lähi-Idän sodat ovat kuin aiemmat sodat. Toki osa tänne tulevista on elintasopakolaisia, mutta ei niistä kukaan saa turvapaikkaa edes nykyisillä ehdoilla.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #33

...elintasopakolaisia, mutta ei niistä kukaan saa turvapaikkaa edes nykyisillä ehdoilla.

Ongelma on, että käsittelyssä todistusvelvollisuus on tutkivilla viranomaisilla, kun se pitäisi olla turva/juhlapaikanhakijalla. Näin ollen lupia joudutaan myöntämään vippaskonstien ja suoranaisten petoksien perusteella.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen Vastaus kommenttiin #26

Siis sinusta ei ole poikkeusta se että täällä on tuhansia ulkomaalaisia (niistä maista jotka terrorismia harrastaa) mistä emme tiedä mitään? Ja tänne tulee kokoajan lisää...Minusta on jo poikkeus se että poliisi sai/joutui estämään terrori-iskun.. ei se määräkään montako tänne tulee sinänsä haittaa jos vain meillä on jonkinäköinen kunnon suunnitelma.. mutta tuntuu että tällä hetkellä hallitus/hyysärit nostavat vain kätensä ylös ja huutaa jostain vanhoista sopimuksista... emmekä edes pysty palauttamaan heitä kun eivät maat ora takaisin. . Ihan eka ennen kuin laskimme tänne yhtäkään olisi pitänyt tehdä palautus sopimus..

Käyttäjän LassiJskelinen kuva
Lassi Jääskeläinen

Hyviä ehdotuksia Eetulta. Toivottavasti muutkin alkaisivat pohtimaan luovempia ratkaisuja pakolaisongelmaan, ja ne etenisivät toteutukseen. Nykytilaan jääminen ei ole hyvä asia. Valitettavasti maahanmuuttokeskustelu on niin vääristynyttä, että edes keskustelua ei kukaan halua käydä, joten isommat muutokset maahanmuuttopolitiikkaan lienevät mahdottomia tai ainakin vievät ikuisuuden.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Pitäisi jo ymmärtää että se iso asia ja varsinainen ongelma on EU myös haittamaahanmuutossa.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

Hyvä kirjoitus vähintään siinä suhteessa että siinä keskityttiin myös itse asioihin eikä jälleen kerran keskustelemaan keskustelijoista.

Itse toivoisin vielä syvemmälle pureutuvaa analyysiä. Kaikille lienee selvää että Aleppo ja monet muut Syyrian alueet ovat totaalinen katastrofi. Mutta entä Somalia, Afganistan ja Irak josta valtaosa Suomeen tulevista hakijoista saapuu? Kussakin näissä maissa todennäköisyys kuolla konfliktissa on promillen kymmenesosia. Onko tälläinen riski niin suuri että sitä varten tulee järjestää turvapaikka jonka kustannukset ovat noin 20.000€ vuodessa?

Tilastollisesti yhden pelastetun afgaanihengen hinnaksi tulee noin 200 miljoonaa euroa. Eli 10.000 myönnettyä turvapaikkaa pelastaa keskimäärin yhden ihmisen kuolemasta konfliktiin.

Voisimmeko me toimia fiksummin?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset